LA

INVERSA

Què és?

La INVERSA és l’espai on les coses es capgiren.

 

És l’altra cara de la moneda, donar la volta a la samarreta, agafar un carrer diferent del que agafem sempre quan anem a fer el de sempre.

 

És la unió de la paraula IN (a dins, intern, introspecció) i la paraula VERS (poesia, creativitat, imaginació, el que és intangible que ens  alimenta l’ànima)

 

La inversa és el lloc on es treballa amb organitzacions i persones que es qüestionen les pautes donades. Aquelles que han escollit la seva pròpia direcció que molt sovint és la contrària a la majoria i que tenen com a objectiu transformar la realitat per fer-la més justa.

 

És el projecte de la Mireia Piferrer, coach i actriu i estarà encantada d’acompanyar-te.